Archiv štítku: Co musí směnka obsahovat

Půjčky na směnku

Půjčování na směnku je zřejmě nejběžnější variantou úvěrových obchodů. Směnka je v podstatě dlužní úpis, který slouží jejímu majiteli jako legální nástroj vymáhání jeho dlužních pohledávek. Charakter směnky je přesně stanoven zákonem, který detailně definuje veškeré potřebné náležitosti, jež směnka musí obsahovat, aby splňovala patřičné právní normy. Zákon nicméně nestanoví přesnou formální úpravu směnky. Směnka může být napsána ručně nebo na stroji, důležité ovšem je, aby obsahovala vlastnoruční podpis dlužníka. Na základě tohoto podpisu je pak pro majitele směnky možné legální cestou jeho pohledávky vymáhat.

Historie směnky

Směnky v podobě dlužních úpisů mají v naší kultuře staletou tradici a první typy směnek se datují až do dob raného feudálního středověku. Už tehdy sloužili jako záruka úvěrových obchodů. V dnešní době se používají úplně stejně. Platnost směnky je dnes upravena a stanovena zákonem. Zákon tak přesně definuje potřebné náležitosti, které směnka musí obsahovat, aby byla platná a aby její majitel na jejím základě mohl požadovat vrácení dluhu. Celý příspěvek