Archiv rubriky: Investice

Kdy investovat do závěrečné vysokoškolské práce na zakázku a jaká jsou rizika? 

Zadání vysokoškolské práce na zakázku je rozhodnutí, které vyvolává otázky ohledně etiky, akademické integrity a kvality vzdělání. Nicméně, existují situace, kdy je toto řešení považováno za opodstatněné a může mít své výhody. Je důležité si být vědom/a rizik spojených s tímto krokem a pečlivě zvážit všechny aspekty této volby. Zde je několik situací, kdy by mohlo být vhodné investovat do závěrečné vysokoškolské práce na zakázku, a také potenciální rizika spojená s tímto rozhodnutím:

Kdy investovat:

 • Nedostatek času: Pokud jsi v časové tísni a nestíháš splnit termíny pro odevzdání práce, může být najmutí profesionálního spisovatele řešením, které ti pomůže dokončit práci včas.
 • Komplexnost tématu: Některá témata diplomových prací mohou být extrémně složitá a vyžadovat rozsáhlý výzkum a analýzu. Pokud se potýkáš s komplexním tématem, které přesahuje tvé odborné znalosti nebo dovednosti, může být užitečné najmout si odborníka, který ti poskytne potřebné know-how a zkušenosti.
 • Jazyková bariéra: Pro studenty, kteří nejsou rodilými mluvčími jazyka, ve kterém píší svou diplomovou práci, může psaní v cizím jazyce představovat výzvu. V takových případech může být využití služeb profesionálního spisovatele pro zajištění jazykové správnosti a kvality textu klíčové.

Rizika:

 • Etické důsledky: Zadání vysokoškolské práce na zakázku může být spojeno s etickými dilematy a porušením akademické integrity. Porušení pravidel a normativů tvé instituce může mít vážné následky, včetně vyhození ze školy nebo ztráty důvěryhodnosti u akademických i profesních kontaktů.
 • Nízká kvalita práce: Existuje riziko, že práce vypracovaná na zakázku nebude odpovídat očekávaným standardům nebo bude nedostatečně podložená a nekvalitní. To může vést k neúspěchu při obhajobě práce nebo ztrátě důvěry a respektu u tvých učitelů a akademických hodnotitelů.
 • Finanční náklady: Zadání vysokoškolské práce na zakázku může být spojeno s finančními náklady. Je důležité zvážit, zda jsou tyto náklady opravdu opodstatněné a zda jsou v souladu s tvými dlouhodobými cíli a plány.

Tip: Odborně vypracované podklady mohou poskytnout studentům pevný základ pro jejich vlastní vypracování diplomky. S profesionálními podklady diplomové práce mohou studenti získat nejen kvalitní výchozí body, ale také inspiraci pro vlastní výzkum a psaní. Při využívání této možnosti je však důležité vybírat spolehlivé zdroje, které respektují etiku akademického psaní a zároveň podporují individuální rozvoj studentů.

Jak si koupit nemovitost

Uvažujete nad koupí nové nemovitosti, ale nejste si jistí, co celý proces obnáší a jakým způsobem byste měli postupovat? Připravili jsme pro vás krátký článek, který vám přinese několik jednoduchých tipů.

Dlouhodobě analyzujte trh

Nákup nemovitosti je velkým rozhodnutím a zásadní investicí. Samotné transakci by mělo předcházet dlouhodobé studium situace na trhu i specifik vybrané oblasti. V opačném případě byste mohli po nákupu velmi brzo litovat a být nespokojení.

Využijte služby odborníků

Jestliže na zmíněnou analýzu nemáte dostatek času nebo zkušeností, měli byste zvážit využití služeb specializovaného odborníka. Vybrat si můžete ze široké nabídky realitních kanceláří a nebo využít například jen právního servisu od vybraných jednotlivců. Vždy si však dopředu vyhledejte reference k daným službám, abyste předešli případným nepříjemnostem s neprofesionálním přístupem.

Specializované inzertní portály

Pokud svůj přehled na trhu nemovitostí považujete za dostatečný a pořízení chcete realizovat svépomocí, pak budete odkázání především na nabídku skrze specializované inzertní portály. Na nich můžete snadno filtrovat nemovitosti podle vašich požadavků a pravidelně kontrolovat změny aktuální nabídky. Velká část nabízených nemovitostí spadá pod realitní kanceláře, ale pokud se chcete jejich nabídce vyhnout s trochou snahy můžete komunikovat i na přímo s majiteli.

Nepodceňujte administrativu

Samotný nákup nemovitosti je komplikovaným úkonem, ale ještě větší byrokracii přináší nutnost spojené administrativy. Zjistěte si, jaké všechny úkony je nutné před nákupem a po jeho realizaci provést a rozhodně se žádným nevyhýbejte. Z legislativní stránky věci je naprosto nezbytné vše provést podle zákona a bez jakýchkoliv výjimek.

Výkup nemovitosti

Už jste slyšeli pojem výkup nemovitosti? Jedná se o nový způsob nabytí domu nebo bytu. Pokud se dohodnete se současným vlastníkem, na podmínkách prodeje a financování, můžete vykoupit nemovitost také v exekuci a insolvenci. V případě že hledáte nemovitost jako investici, kam uložit volné finanční prostředky a nehledáte pro sebe bydlení jako takové, můžete využít výkup nemovitosti s nájmem.

Autor: Petr Holub

Jak funguje výkup nemovitostí

Potřebujete vyřešit nečekanou finanční situaci a prodat nemovitost co nejrychleji? Řešením může být výkup nemovitosti, kdy peníze získáte velmi rychle a s minimálními starostmi.

Blížící se exekuce, potřeba peněz pro splacení půjček nebo řešení oddlužení mohou vyústit ve výkup nemovitosti. Hlavní výhodou je především rychlost vyřízení celé situace, kdy máte minimum starostí a peníze k dispozici víceméně do pár dnů.

Jakou částku dostanete při výkupu nemovitosti

Častou otázkou při výkupu nemovitosti je to, kolik vlastně dostanete. Obecně se pohybuje výkupní cena mezi 50 až 90 % tržní ceny. Konkrétní procento i výchozí hodnota se odvíjí od toho, v jaké lokalitě se nemovitost nachází, zda je v dobrém technickém stavu, jestli je v okolí veškerá občanská vybavenost a podobně.

Vždy ale záleží na konkrétním případu a posouzení, takže nejlepším způsobem pro zjištění, kolik za svou nemovitost dostanete, je využití nezávazné poptávky.

Jak funguje výkup nemovitosti krok za krokem

U výkupu nemovitosti jde hlavně o rychlost a snadné řešení bez zbytečných komplikací a průtahů, které se mohou objevovat u běžného prodeje. V zásadě je možné celý proces rozdělit na čtyři větší kroky.

1.     Prověření nemovitosti

Vašim prvním úkolem bude sdělení podrobností ohledně nemovitosti pomocí telefonického nebo e-mailového kontaktu. Následuje vyhledání konkrétní nemovitosti v katastru a ověření právního stavu na základě uvedených informací a případných váznoucích zástavních práv. Pro lepší odhad ceny je následně nutné domluvit se na osobní návštěvě nemovitosti. Součástí této prohlídky bude zjištění technického stavu.

2.     Návrh výkupní ceny

V této fázi přichází na řadu důležitý okamžik v podobě stanovení návrhu výkupní ceny. Ta se odvíjí od lokality, technického stavu a dalších proměnných. V zásadě při výkupu nemovitosti obdržíte zhruba 50 až 90 % tržní ceny.

3.     Příprava a podpis smluv

Pokud budete s výkupní cenou souhlasit, přichází na řadu příprava kupní smlouvy. Zde je samozřejmě možné domluvit se na konkrétním řešení a společně vyřešit také smlouvu o advokátní úschově peněz do té doby, než budou dokumenty doručeny na katastr.

Následuje podepsání takto připravených smluv a jejich doručení na katastr, kde se spustí proces zaplombování s ohledem na ochrannou lhůtu a poté proběhne změna vlastníka nemovitosti podle kupní smlouvy. Veškerý právní servis je navíc poskytován zdarma jako součást samotného výkupu např. u Vykupnemovitostipraha.cz.

4.     Vyplacení kupní ceny

Už po doručení dokumentů na katastr získáte své peníze. Posledním krokem bude ještě předání nemovitosti s potřebným předávacím protokolem, aby vše proběhlo správně. Peníze tak máte k dispozici výrazně rychleji v porovnání s řešením klasického prodeje, kde poměrně dlouhou dobu zabere pouze hledání vhodného kupce. Pokud je nemovitost bez právních vad, je výkup realizován již do 24 hodin.

Jak začít obchodovat s akciemi nebo komoditami?

Máte k dispozici určitý kapitál a rádi byste ho nějakou formou zhodnotili? Jednou z možností, která jistě stojí za úvahu, je obchodování na burze. Možná ale váháte a nevíte jak. Pomůžeme vám se do toho pustit. V současnosti se dá obchodovat na pobočce burzy, po telefonu i na internetu, přičemž nejjednodušší je poslední možnost. Nepotřebujete k tomu žádného makléře.

Zvolte si svého makléře

Vyberete si obchodníka s cennými papíry, přitom hraje roli třeba:

 • Zda umožňuje obchodování na internetu
 • Jaký má rozsah burz
 • Přidané služby
 • Tradice na trhu
 • Velikost sítě poboček

Jakmile získáte od obchodníka internetovou aplikaci, můžete se pustit do podnikání. Doporučujeme akcie a jejich portfolio rozumně rozložit, čímž snížíte riziko spojené s obchodováním. Vždy je totiž třeba myslet i na zadní kolečka. Je na vás, jestli pro vás je atraktivní hlavně domácí trh, nebo máte zájem i o zahraniční.

Tradice dlouhá několik staletí

Další z cest, jak přijít k ziskům je způsob jak obchodovat s komoditami. Komoditní obchod má dlouhou tradici, narážíme na něj už v 17. století.  Vychází z toho, že například zemědělci potřebují na pěstování finance. Proto uzavřou na své budoucí výpěstky smlouvu s obchodníkem. Zavážou se vypěstovat určité množství, obchodník ho za stanovenou cenu odebere.  Jde o výhodný obchod – zemědělec má kupce pro své zboží, obchodník jistou cenu. Ovšem roli hraje i počasí. Může nastat nedostatek dané plodiny a zemědělec, který musí prodat za danou cenu, prodělá.
Kupující se zaváže k předem domluvené ceně

Pro komoditní ochody se užívají í tzv. kontrakty futures, tedy takové, kdy se kupující zaváže odebrat určité množství aktiva v určité době za stanovenou cenu.  Aktiva může tvořit jakákoli komodita, třeba rostlinné produkty, zemní plyn, ropa, drahé kovy, ovšem třeba i akcie nebo měna.

Fond pojištění vkladů

Snad každý z nás si své úspory někam vkládá. Někdo například do svého soukromého trezoru, ale většina z nás je raději svěřuje bankám, různým spořitelním družstvům, nebo jiným institucím. A to hlavně z důvodu možných úroků a tedy z důvodu možného získání větší finanční částky, ale stejně tak i z důvodu toho, že náš vklad bude ochráněn. A právě to zajistí fond pojištění vkladů. Ten se totiž vztahuje na všechny takto uložené vklady, a to zcela automaticky. Automaticky je tedy chráněný každý, kdo vloží byť jenom jednu jedinou korunu.

V minulosti byl fond pojištění vkladů potřeba dvacetkrát

Pokud bychom se podívali do historie, a tedy na to, kdy klienti museli služby tohoto fondu využívat, tak takových případů bylo celkem dvacet. Ty byly logicky spojené především s různými krachy, a kdy hrozilo, že všichni střadatelé tedy přijdou o své vklady. A právě fond pojištění vkladů se postaral o to, aby jim byly jejich vklady zpět vráceny, a to v rámci daných služeb, které tato instituce poskytuje.

Fond funguje od roku 1995

V našich zemích začala tato instituce fungovat poměrně pozdě, a to až v roce 1995. Samozřejmě v té doby byly limity ručení poměrně malé, jelikož to fond pojištění vkladů mohl poskytnout náhradu škody pouze v maximální výši 100 000 korun českých. Postupem času se ale tyto limity postupně zvyšovali. Pokud bychom měli být konkrétní, tak:

 • V únoru roku 1998 na 300 000 Kč
 • V září roku 1998 na 400 000 Kč
 • V září roku 2001 na 25 000 EUR
 • V květnu roku 2001 na 50 000 EUR
 • V prosinci roku 2010 na 100 000 EUR

Samozřejmě přepočty na EUR se začaly zavádět v rámci mezinárodních standardů, a logicky se vztahují i na vklady v českých korunách. Logicky tedy aktuálně fond pojištění vkladů dokáže kompenzovat ztrátu až do výše zhruba 2 700 000 Kč na jednoho střadatele, který má své peníze vložené u krachující banky či záložny.

 

 

Nákup dluhopisů USA rapidně vzrostl

Zahraniční investoři v září zvýšily nákup amerických vládních dluhopisů , což signalizuje že spory mezi zákonodárci o výšku dluhového stropu jejich rozhodnutí velmi neovlivnily . Ministerstvo financí ve Washingtonu oznámilo , že objem amerických dluhopisů , které vlastní zahraniční investoři , v září vzrostl o 1 % na 5,65 bilionu USD ( 4,18 bilionu eur ) po srpnovém zvýšení o 0,03 % . Celý příspěvek

Poptávka po zlatě stoupá

V poslední době lze pozorovat pokles cen zlata, což určitě naštvalo a hlavně ošidily mnoha starších majitelů tohoto vzácného kovu, ale tým novým se otevřela cesta k bohatství. Za stejně hodně peněz nakoupí více zlata než v minulosti – i když se to zdá jako nepochopitelné, protože ceny zlata stále klesají, v příštích měsících se předpokládá opětovný nárůst ceny za jednu unci. Celý příspěvek

Nebojte se konkurence

Přemýšlíte, že byste zkusili své štěstí a otestovali své schopnosti v oblasti podnikání? Proč ne! I když se to nemusí zdát, na obchodním trhu je stále množství „děr“, které je třeba záplatovat. Samozřejmě, v začátcích podnikání je každý plný očekávání, ale i strachu a obav z toho, že nebude úspěšný, selže nebo přijde o své peníze. Právě kvůli tomu není podnikání jen taková hračka pro kohokoli. Podnikání vyžaduje zkušenosti, odhodlání, disciplínu a určitě i ten pověstný kousek štěstí na přesazení.

Celý příspěvek

Do obchodu bez hotovosti?

Představte si situaci – vstoupíte do obchodu , nakoupíte zboží , potraviny a při průchodu kolem pokladny nemusíte vykládat žádné zboží na pult a jen slyšíte “ píp , píp , píp “ … Každý jeden produkt , který jste nakoupili má v někde v svém obalu RFID čip , tedy jakousi obdobu čárového kódu. Hlášení na monitoru Vás pak vyzve k přiložení oka nebo Vašeho prstu a uslyšíte další pípnutí . Touto identifikací osoby Vám automaticky strhne systém peníze z bankovního účtu , připíše je na účet obchodu a vy odcházíte s nákupem domů. Nakonec přijde ještě potvrzení o nákupu na mobilní telefon . Celý příspěvek