Jezděte pojištěný

Existují dva základní typy pojištění tohoto druhu. Prvním a zároveň nejdůležitějším je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem . Jak vyplývá z názvu , jde o pojištění povinné , nikoli smluvní , kterému podléhá přímo ze zákona každé motorové vozidlo. Tato praxe je běžná ve všech vyspělých zemích .

Provozovatel i řidič má v případě dopravní nehody právo , aby za něj pojišťovna poškozenému uhradila uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody na životě, zdraví , či majetkové újmy , případně i další náklady , pokud je k tomu písemně zavázaná (náklady obhajoby v trestním nebo v přestupkovém řízení proti pojištěnci , náklady soudního řízení o náhradě škody , náklady právního zastoupení či mimosoudního projednání nároků poškozeného ) .

Náhradu vyplácí pojišťovna poškozenému . Pokud se viník nenašel , poškozený má právo na náhradu škody přímo od pojišťovny . Podmínkou však je , že škodu bezprostředně po jejím vzniku zjistila policie , nebo účastník nehody ji bez zbytečného dokladu ohlásil na příslušném orgánu . Pojištěná osoba je povinna podat nejpozději do 15 dnů písemné sdělení formou vyplněného formuláře . Pojišťovna je povinna poskytnout plnění do stejného počtu dnů od skončení vyšetřování . Pokud jste pojištěni a někdo vůči vám uplatňuje nárok , jste povinni oznámit , zda od vás požadují náhradu škody , případně zda bylo proti vám zahájeno trestní nebo přestupkové řízení . V určitých případech může pojišťovna požadovat od pojistného náhradu vyplacených částek.

Smluvní pojištění , které se uzavírá vedle prvního typu , lze rozšířit o asistenční služby poskytované v zahraničí , systémy bonusů různé druhy pojistek , které kryjí rizika poškození či zničení části nebo celého vozidla v důsledku havárie , živelní pohromy či jeho odcizení .

Povinnost platit pojistné vzniká přidělením státní poznávací značky a trvá až do trvalého vyřazení vozidla z provozu . Hradí se jednorázově roční částkou převodem z účtu nebo složenkou , přičemž zpoždění platby zvyšuje sankční přirážku za každý započatý měsíc . Řidič je rovněž povinen mít při každé cestě doklad o zaplacení posledního pojistného .

Podobné články:

Rate this post

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *