Proč používat pro firmu virtuální sídlo?

Virtuální sídlo je moderní službou určenou podnikatelům. Jaké má výhody a pro koho může mít využití?

Co je to sídlo

Sídlo jako takové je adresou, na které sídlí fyzická nebo právnická osoba. Jde o jednoznačný identifikátor, bez kterého právnická osoba nemůže existovat.

Již při svém založení musí tato právnická osoba prokázat právní titul k užívání prostor. Sídlo se rovněž zapisuje do veřejných rejstříků, u fyzické osoby, která v takovém rejstříku zapsaná není, se zpravidla za sídlo považuje místo bydliště. Případně je také možné považovat za sídlo prostor, kde má dotyčná osoba hlavní výrobní závod.

Zákon požaduje, aby společnost byla oficiálně usídlena pouze na jediné, nezaměnitelné adrese, a to bez ohledu na fakt, že má svoji prezenci na vícero místech. V rámci svého sídla musí právnická osoba zajistit přebírání korespondence, musí mít k dispozici kontakt s veřejností a je rovněž povinna si sídlo společnosti řádně označit.

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo má podobu adresy. Ta je subjektem poskytujícím služby zřízení takového sídla za úplatu poskytnuta, velmi zjednodušeně bychom mohli říci, že zapůjčena. Současně k tomuto úkonu zřetelně uděluje taková společnost svůj souhlas.

Adresa virtuálního sídla je zapsaná ve veřejném rejstříku. Toto sídlo se využívá coby adresa fakturační a korespondenční. Znamená to, že dotčená právnická osoba na této adrese reálně nesídlí. Není tedy problémem to, aby na stejné adrese sídlily i další subjekty a v praxi se tak i běžně děje.

Virtuální sídlo je z pohledu zákona tak, jak problematiku upravuje občanský zákoník i živnostenský zákon, zcela legální.

Formální sídlo má pro právnickou osobu stěžejní význam. Dovolat se skutečného sídla společnosti se však dle zákona osoby mající na tomto zájem, mohou. Platí tu taktéž povinnost přijímat na dotčené adrese korespondenci.

Výhody virtuálního sídla

Virtuální sídlo dokáže šetřit náklady. Některé typy podnikání vyčleněné fyzické prostory jednoduše nepotřebují. Avšak protože formálně je adresa vyžadována, může být virtuální sídlo firmy velmi dobrým řešením.

Stejně tak lze tímto způsobem posílit prestiž a image vaší společnosti. Mnohem lépe zkrátka působí virtuální sídlo v Praze než v neznámé vesničce kdesi na konci republiky. Vede to i ke znatelně vyšší důvěryhodnosti celé značky, a to zejména v očích zahraničních partnerů, kteří přirozeně znají pouze velká česká města, tedy opět prioritně Prahu.

Vyplatit se může i těm podnikatelům, kteří svůj provoz častěji stěhují a fyzicky stěhovat celou kancelář by tak pro ně bylo příliš obtížné. Virtuální kancelář nabízí vhodné řešení. Rovněž lze tímto způsobem snadno oddělit soukromé a pracovní aktivity.

Součástí virtuální kanceláře mohou být i další přidružené služby, jež mohou podnikatelům usnadnit administrativu, například virtuální asistentka či přesměrovávání telefonních hovorů. Virtuální sídlo je proto plnohodnotným řešením pro podnikatele z četných oborů.

Podobné články:

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *