Zdravotní pojištění OSVČ

Každý člověk vlastnící živnostenské oprávnění je vedený jako osoba samostatně výdělečně činná. To znamená jediné, a to nutnost platit si sociální, ale také zdravotní pojištění. OSVČ má konkrétní výši stanovenou zákonem, a logicky se odvíjí z výdělků. Vše je placeno zálohově, a to na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u které má daná osoba svou zákonem stanovenou pojistku.

Ne vždy musí být pojištění hrazeno

V souvislosti se zmíněnými povinnostmi je třeba zaměřit se také na to, že ne vždy musí být toto pojištění hrazeno samotnou podnikající osobou. Jsou případy, kdy tomu tak není. Ty jsou hned dva, a jedná se o situace, kdy:

  • Máme podnikání jako vedlejší příjem
  • Je za nás zdravotní pojištění hrazeno státem

Z obou situací tak mohou plynout možnosti, kdy můžeme podnikat při zaměstnání, můžeme podnikat v rámci důchodového věku, ale stejně tak můžeme podnikat třeba během mateřské dovolené. To jsou principielně ty hlavní situace, kdy zdravotní pojištění OSVČ nemusí hradit.

Jaká je aktuální výše?

Jak již bylo zmíněno, platba pojistky probíhá zálohově, a to každý měsíc. Aktuální výše zdravotního pojištění činí měsíčně 1 752 korun českých. Na konci roku je poté podán přehled, a v případě nedoplatků je osoba samostatně výdělečně činná povinna případný dluh doplatit. Pokud figuruje v tomto směru přeplatek, vrací ho logicky právě pojišťovna.

Jaká je konkrétní sazba zdravotního pojištění?

V souvislosti se zálohami je nutné dodat jeden důležitý fakt, a to takový, že minimální zálohy se týkají pouze těch, kteří také málo vydělávají. Těm s vyšším příjmem je zdravotní pojištění OSVČ vypočítáváno podle zákonem stanovené sazby, který činí 13,5 procent z vyměřovacího základu, tedy 6,74% ze zisku. Ten nelze ponížit o případné ztráty z předchozích let.

Co je v souvislosti s tímto pojištěním ještě třeba dodat na závěr, to je fakt, že získání živnostenského oprávnění musí každý pojistník nahlásit na své pojišťovně, a k platbám záloh se tak přihlásit.

Podobné články:

Rate this post

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *